Golf klub Čechie
Golf klub Čechie   GOLF KLUB ČECHIE
   U Sluncové 618
   186 00 Praha 8

   +420 266 194 268
   svoboda@hotelcechie.czPřihláška členství v golfovém klubu Čechie


U Sluncové 618
PSČ 186 00
Praha 8

Golf Klub Čechie, o. s.
číslo registrace: MV ČR, č.j. VS/1-1/67 014/08-R
IČO: 28552776
DIČ: CZ28552776
číslo účtu: 35-9305600227/0100
bank. Spojení: Komerční banka Praha 8


Jméno, příjemní, titul:


Rodné číslo:


Adresa bydliště, PSČ:


Telef. spojení:


Povolání:


Členství v jiných klubech:


Hendikep:


E-mail:


Člen GKČ od:


Zákazník kupuje členství a předplatné s vědomím, že se v golfové hale pořádají mimořádné akce, kdy je hala pro veřejnost i předplatitele uzavřena.

SOUHLAS - se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zák.č. 101/2000Sb., v platném znění a souhlas s využitím rodného čísla podle zákona č. 133/2000Sb., v platném znění.
Souhlasím s tím, aby GKČ zpracovával a evidoval mé osobní údaje poskytnuté mu v souvislosti s mým členstvím a činností v GKČ. Tento souhlas se výslovně vztahuje i na moje rodné číslo. Dále souhlasím s tím, že GKČ je oprávněn poskytovat uvedené osobní údaje, včetně rodného čísla, do centrální evidence/ČGF a současně příslušnému regionálnímu sdružení ČSTV dle směrnic ČSTV a k identifikaci sportovce při soutěžích. Osobní údaje, včetně rodného čísla, je GKČ oprávněn zpracovávat a evidovat i po ukončení mého členství v GKČ. Prohlašuji, že jsem byl/a řádně informován/a o všech skutečnostech dle ustanovení §11 zákona č.101/2000Sb., v platném znění.
www.hotelcechie.cz